Jag har lagt ihop lite intressant läsarstatistik för er som följer Lungan i stormen att ta del av. Sedan dess att jag lanserade om Lungan i stormen i dess nuvarande form i augusti 2016 har besöken ökat med mer det dubbla. Det glädjer mig att sidan har vuxit så mycket på så kort tid! I statistiken har jag tagit med  bland annat länder, städer, kön, ålder, besökarantal och populära inlägg.

Läs också  Lungan i stormen vill tacka dig!