rullstol

Många rullstolsburna människor får regelbundet skeptiska blickar. Folk har svårt att tro att speciellt unga människor faktiskt kan behöva använda en rullstol. Ännu mer förvirrade blir folk när en person som sitter i rullstol plötsligt stiger upp och går. Det finns folk som tror att människor använder rullstol enbart för att de är förlamade eller helt enkelt för att de är för lata för att gå.

Det finns många anledningar till varför en person kan behöva använda sig av rullstol. Det betyder inte automatiskt att personen inte alls klarar av att gå. Det här är bra några anledningar till att en person kan behöva rullstol.

  1. Personen kan gå, men att gå långa sträckor eller att stå för länge orsakar svår smärta.
  2. Personen kan gå, men att gå långa sträckor eller att stå för länge orsakar svimningskänslor, hjärtklappning eller svimning.
  3. Personen kan gå, men risken är stor att den faller och skadar sig.
  4. Personen kan gå, men långa sträckor orsakar extrem trötthet genast eller senare. De här trötthetskänslorna kan pågå i veckor och månader efteråt.
  5. Personen kan gå, men har försvagade muskler. Långa sträckor gör muskelsvagheten värre.
  6. Personen kan gå, men långa sträckor orsakar kraftig andfåddhet.
  7. En kombination av alla ovanstående punkter.
  8. De kan inte gå.
Läs också  Dystymi, ett depressionstillstånd som ofta missas

Du som använder dig av rullstol ibland eller hela tiden får gärna dela med dig av dina erfarenheter. Upplever du att folk är misstänksamma mot dig? Får du en massa konstiga frågor och skeptiska blickar? Är du ofta tvungen att förklara för folk varför du använder rullstol?

Läs Lindas sjukdomsberättelse: Felbehandlingen som ledde till ett liv i rullstol

Följ Lungan i stormen

För mera artiklar, blogginlägg och diskussioner om livet med kronisk sjukdom kan du följa Lungan i stormen på Facebook.

*Bild av Moisseyev via Canva
Källa: Everything Abled