Vad är en kronisk sjukdom?

Det finns ingen gemensam internationell definition för vad en kronisk sjukdom är. Generellt kan man säga att en kronisk sjukdom är långvarig. Den varar åtminstone tre månader och kan dröja livet ut. Vanligtvis finns det inget effektivt botemedel för sjukdomen.

Inte heller förebyggande åtgärder så som vaccinering. Symptom kan tryckas ner med hjälp av medicinering i många fall men sjukdomen försvinner inte för det. En del personer med kroniska sjukdomar kan må bättre av motion och hälsosamma kostvanor medan andra inte får någon lindring alls av det.

En kronisk sjukdom kräver regelbunden behandling eller kontroll av läkare eller hälsovårdspersonal.

En person kan lida av flera kroniska sjukdomar samtidigt. Det kallas då för multipla kroniska sjukdomar.

Exempel på kroniska sjukdomar

 • Diabetes
 • SLE
 • Artrit
 • Njursjukdom
 • Hjärtsjukdom
 • Multipel skleros (MS)
 • HIV/AIDS
 • Allergier

Kronisk sjukdom är orsaken till 60 % av dödsfallen i hela världen.

Enligt pbs.org lider över 125 miljoner amerikaner åtminstone av en kronisk sjukdom och antalet beräknas stiga till 150 miljoner innan år 2020.

80 % av dödsfallen som orsakas av kronisk sjukdom sker i låg- och medelinkomstländer.

Cirka hälften av dödsfallen orsakade av kronisk sjukdom sker innan 70-års ålder.

Kronisk sjukdom drabbar ungefär lika många kvinnor som män världen över.

Läs också  Var är alla kroniskt sjuka män?

De största riskfaktorerna för kronisk sjukdom är ohälsosamma kostvanor, stillasittande och rökning. Rökning orsakar minst fem miljoner dödsfall årligen.

Många sjukdomar kunde förebyggas

Om de största riskfaktorerna för kronisk sjukdom eliminerades skulle åtminstone 80 % av hjärtsjukdomar, stroke och diabetes typ 2 och 40 % av cancerfall kunna förebyggas.

Depression är en av de vanligaste komplikationerna till kronisk sjukdom. Det uppskattas att upp till en tredjedel av kroniskt sjuka har depressionssyptom.

Risken att drabbas av depression som kroniskt sjuk är ungefär 10-25 % för kvinnor och 5-12 % för män. Risken är större för personer som har lidit av depression tidigare.

Depression som orsakas av kronisk sjukdom gör ofta sjukdomen värre. Speciellt om sjukdomen orsakar smärta och fatigue eftersom det begränsar personens förmåga av att hålla kontakt med andra människor.

En depression kan också göra att man upplever trötthet och smärta starkare. Det i sin tur leder ofta till att man isolerar sig från omvärlden vilket ofta förvärrar depressionen. Det blir en ond cirkel.

Hög depressionsrisk

Enligt forskning om kronisk sjukdom och depression är det vanligt att drabbas av depression vid dessa sjukdomar:

 • Hjärtattack: 40-65 % drabbas av depression
 • Parkinsons sjukdom: 40 % drabbas av depression
 • Multipel skleros: 40 % drabbas av depression
 • Stroke: 10-27 % drabbas av depression
 • Cancer: 25 % drabbas av depression
 • Diabetes: 25 % drabbas av depression
 • Kroniskt smärtsyndrom: 30-54 % drabbas av depression
Läs också  Kan det bli för mycket sjukdomsgnäll?

Följ Lungan i stormen på Facebook

Missa inga artiklar om kronisk sjukdom genom att följa Lungan i stormen på Facebook.

Källor:

http://www.webmd.com/depression/guide/chronic-illnesses-depression#2
http://www.who.int/features/factfiles/chp/10_en.html
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=33490
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kroniska_sjukdomar