Ingen rätt till något stöd

Jag får så mycket papper med beslut från instanser att jag har en stor mapp som jag sorterar allting i. En stor del av pappren är på finska dessutom, vilket gör det ännu svårare för mig att förstå och ta till mig av.

Jag skrev igår ett inlägg om att jag inte vet vad för form av stöd som jag kan få. Men att jag fått rådet från firman som utredde min arbetsförmåga i nio dagar i höstas att försöka studera på distans och ansöka om stöd för yrkesinriktad rehabilitering, eftersom studierna borde räknas som det. De är liksom en åtgärd för att kunna få in en fot i arbetslivet igen genom att utveckla min egen företagsverksamhet kring Lungan i stormen. Allt detta eftersom jag fått avslag på min ansökan om rehabiliteringsstöd av mitt pensionsförsäkringsbolag.

När jag för ett tag sedan kontaktade folkpensionsanstaltens rehabiliteringsavdelning och frågade om hur jag skulle ansöka om yrkesinriktat rehabiliteringsstöd för studier så fick jag svaret att det är mitt pensionsförsäkringsbolag som ska besluta om studier är aktuellt för mig.

Ingen rätt till yrkesinriktad rehabilitering

Idag hittade jag ett utlåtande från pensionsförsäkringsbolagets läkare (på finska) som jag helt klart hade glömt bort eller inte läst ordentligt. Där står bland annat följande:

Läs mer:
Ett år av instansmisshandel

De tidigare utbildningarna som jag har, merkonom och näringsterapeut (vilket jag inte är, jag är kostrådgivare) är uppgifter som jag kan sköta trots min sjukdom. På basen av mina utbildningar borde det inte finnas något behov för speciell yrkesinriktad rehabilitering.

Fullt arbetsförmögen

Läkarens bedömning av min arbetsförmåga

Helt arbetsoförmögen – Nej

Delvis arbetsoförmögen – Nej

Risk för att förlora arbetsförmågan – Inte troligt

Så pensionsförsäkringsbolagets läkare skriver alltså klart och tydligt att min arbetsförmåga inte alls är nedsatt. Det är inte troligt att jag förlorar min arbetsförmåga i framtiden heller. Och det finns inget behov för yrkesinriktad rehabilitering. Det vill säga att det är lönlöst för mig att försöka ansöka om det där stödet för studierna.

Ingen rätt till delinvalidpension

Jag kan inte heller ansöka om delinvalidpension eftersom pensionsförsäkringsbolaget anser att min arbetsförmåga inte alls är nedsatt. Dessutom är ett kriterium för att bli beviljad delinvalidpension att man ska ha en fast tjänst, vilket jag inte har. Och dessutom har jag inte arbetat tillräckligt i mitt liv på grund av sjukdomen så i praktiken skulle min delinvalidpension vara cirka 2 € i månaden.

Jag kan inte heller få arbetslöshetsförmåner från arbetskraftsbyrån för att jag är skriven som studerande.

Jag förlorade rätten till rehabiliteringsstöd i somras vilket är samma sak som tillfällig invalidpension.

Läs mer:
Därför är jag rädd för att prata svenska på sjukhus

Ingen hjälp från socialen

Till socialen kan jag inte heller gå för att de ser retroaktivt tre månader tillbaka på vad både jag och min man haft på kontot. Förra gången höll vi på att inte få något utkomststöd alls eftersom min man hade fått lite skatteåterbäring tre månader tidigare. Av dem kan man högst få hjälp med att betala någon liten elräkning, om man har riktig tur.

Så vad finns kvar för mig när jag inte kan få yrkesinriktad rehabilitering, rehabiliteringsstöd, rehabiliteringspenning, delinvalidpension arbetslöshetsunderstöd eller utkomststöd?

Vad återstår då?

Svaret är ingenting. Jag har en sjukdom och det ska jag straffas för. Inga läkarintyg i världen räcker eftersom både pensionsförsäkringsbolaget och folkpensionsanstalten har egna läkare som diktar berättelser om mig och gör sina egna beslut trots att det aldrig ens har träffat mig.

Du är varmt välkommen att bli en del av vår fina gemenskap på sociala medier!
Dela

8 kommentarer

  1. Vid beräkning av utkomststöd ser man tre månader bakåt, ja. Men om det konstateras att ni levt knapert med lika mycket inkomster som utgifter under dessa månader så påverkar de inte alls, och det är då dagens situation som räknas. Därtill måste socialen oberoende betala åtminstone matpeng om det verkligen behövs! Dessutom borde man även beakta dina kommande återkrav framöver…

    1. Okej. Nu bor vi i Finland så jag vet inte säkert om samma regler följs här. Det har varit väldigt svårt att få ut något tidigare trots att det varit tomt på kontot länge. Men jag måste fråga och ta reda på mera.

      1. Jag bor också i Finland och har bl.a. jobbat med att räkna utkomststöd. Ingen ska få lämna med 0e på kontot en längre tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *