Alla som har följt med min blogg en längre tid har inte kunnat undgå att det är en autoimmunitetssjukdom som jag lider av. För mig är det självklart vad begreppet autoimmun innebär, men jag stöter ändå förvånansvärt ofta på människor som inte har någon aning om vad det betyder.

Autoimmuna sjukdomar finns i många olika former, men är i grund och botten samma fenomen. När kroppen inkräktas av till exempel virus eller bakterier aktiveras immunförsvaret automatiskt och börjar bekämpa fienden, men lider man av en autoimmun sjukdom kan inte de vita blodkropparna som går till attack skilja på vänner och fiender, utan de attackerar allt det ser. I mitt fall attackeras blodkärl, men det kan i princip vara vad som helst.

Sjukdomar som sällan går att  bota

Ni känner säkert igen sjukdomar som reumatism, psoriasis, diabetes, SLE, Chrons, ulcerös kolit och MS. De är alla autoimmunitetssjukdomar. En del är systemiska vilket betyder att de inte är vävnadsspecifika, utan de kan drabba många olika ställen i kroppen. Är man drabbad av en autoimmunitetssjukdom är dessutom sannolikheten större för att man skall utveckla en till.

Man kan sällan bota dessa lömska sjukdomar som tycks ha tendenser att komma och gå som de vill. Det finns inget mönster för de aktivare och passivare perioderna. De är som ett sovande odjur som när som helst kan väckas. För att bromsa dessa sjukdomar och avbryta skov använder man sig bland annat av kortison och immunosuppressiva läkemedel, som cytostatika.

Läs också  Relationer och kronisk sjukdom - en svår ekvation
Vad utlöser autoimmuna sjukdomar?

Allt detta prat om vad det innebär att vara autoimmun och vad man använder för att behandla tillståndet, men den stora frågan kvarstår. Vad i hela världen är det som utlöser autoimmuna sjukdomar?

Det är frustrerande att ha en sjukdom och inte ha någon aning om vem som är boven som ligger bakom allt. Vi människor vill söka svar och försöka se samband i allting, men det här med autoimmuna sjukdomar verkar vilja förbli ett mysterium.

När man frågar läkare får man så gott som inga svar. Det är ett område som ännu till stor del ligger i mörker. Man tycks ibland kunna se ett visst genetiskt samband. En annan möjlig förklaring är att man går omkring med gömda infektioner någonstans i kroppen, men de här förklaringarna gäller långt ifrån i alla fall.

Ett visst samband med miljöfaktorer har upptäckts

Man verkar kunna se ett samband med miljöfaktorer. Autoimmuna sjukdomar är mycket mera sällsynta i utvecklingsländer än i industriländer. De tycks också vara mera förekommande i städer än på landsbygd. Vad det här beror på har ingen kunnat fastställa, men det är ju möjligtvis något i stadsmiljöer och industriländer som man exponeras för som inte är bra.

Vi människor lägger inte heller så mycket vikt vid vilka produkter vi konsumerar och förbrukar. Jag avser allt ifrån mat, hudvårdsprodukter och olika piller som vi proppar i oss. Det går lätt att plocka ner t.ex. ett paket kött från hyllan utan att ägna minsta tanke åt vad det egentligen innehåller. Många ser framför sig kor som går fritt ute på ängar i skinande solljus, medan det i verkligheten på många ställen i världen är uppfödda i fångenskap och matade med foder fyllda av giftiga kemikalier.

Läs också  22 saker att känna igen sig i som kroniskt sjuk

Nu påstår jag verkligen inte att det här är svaret på allt som heter autoimmunitet. Min poäng är mera den att det knappast kan vara hälsosamt att proppa i sig en massa kemikalier och att folk inte verkar reflektera desto mera över det. När man har en mystisk obotlig sjukdom är det inte så konstigt att folk vill pröva vad som helst. I många fall har man lyckats vända dessa sjukdomar med hjälp av ändrade kostvanor, men det finns massvis av dem som har försökt med allt och ingenting verkar hjälpa.

Det finns i många fall mycket bra medicinsk behandling

De flesta av oss drabbade är beroende av våra mediciner, och tack vare läkarvetenskapen lever människor drabbade av dessa många gånger dödliga sjukdomar mycket längre. Hälsovården idag fokuserar inte så mycket på att hitta roten till problemen, utan man försöker mest behandla symptomen, vilket är ett problem.

Själv har jag studerat till licensierad kostrådgivare och gjort många förändringar i mina kostvanor, men att faktiskt göra riktigt drastiska förändringar är ju nästan omöjligt i samhället vi lever i. Man köper det som är lätt att få tag på i butikerna. Man köper ofta det som är billigt. Det skulle vara både svårt och dyrt att till exempel börja äta som en stenåldersmänniska hur bra och hälsosamt det än verkar vara. Och förändrade kostvanor är absolut ingen garanti för förbättring eller tillfrisknande. Det måste man komma ihåg. Men i den del fall kan speciella kostförändringar vara till nytta.

Läs också  Utslagen utanför en anonym myndighetsvägg

Det viktigaste är att vi blir mera medvetna om vad vi stoppar i oss, och inte enbart för att försöka råda bot på autoimmuna sjukdomar, utan för att uppnå en bättre hälsa överlag.

 

Källa: Phadia.com