Att se sjukdomen eller patienten

läkare och patient
Bild av didesign021 / Canva

På en läkarmottagning kan man koncentrera sig enbart på sjukdomen och att lindra dess symptom, eller så kan man försöka se på människan som en helhet, skriver läkaren Sakari Mustalahti på Potilaan lääkärilehti. Han är en av dem som förstår att det kan ligga mycket mera bakom en människas insjuknande än det som felar inne i våra kroppar.

Tänk dig följande scenario på en diabetesmottagning

En patient är på årskontroll för sin diabetes och provresultaten ser inte bra ut. Läkaren berättar för patienten att långtidssockret har stigit ordentligt sedan förra årskontrollen och påpekar att patienten tydligen har samlat på sig några extrakilon.

Sedan avslutar han samtalet med att säga att patientens medicinering nu måste justeras och höjer läkemedelsdosen ytterligare. Läkaren tillägger att patienten måste motionera och se till att äta hälsosamt. Patienten blir informerad om att nästa kontrolltid är om tre månader och sedan skickas han ut ur läkarens rum.

I princip har läkaren hittat en lösning till patientens problem, men patienten går ändå ut från läkarmottagningen med känslor av hjälplöshet och hopplöshet. Precis har hans mamma dött och frun hotar med skilsmässa. Hans syskon strider om arvet och nu kom ännu problemen med hälsan. Han är deprimerad och känner inte att han orkar ta tag i sin sjukdom alls.

Läs mer:
Kampanj för de kroniskt sjuka

En liten fråga kunde ha ändrat hela scenariot

Det kunde också ha gått annorlunda på mottagningen. Läkaren kunde ha frågat om något speciellt har hänt för att patientens sockervärden har gått i en sämre riktning. Då hade det kanske kommit fram att patienten är stressad och deprimerad och man hade kanske kunnat komma fram till en bättre lösning än att automatiskt höja på medicineringen, skriver Sakari Mustalahti.

Det är mycket möjligt att medicineringen fortfarande hade behövt justeras, men patienten hade kanske gått hem från mottagningen och känt sig både förstådd och en smula hoppfull.

Skillnaden mellan de här två historierna är sättet att se på patienten skriver Mustalahti. Som läkare kan man fokusera enbart på sjukdomen, blodvärden och mediciner, eller så kan man försöka se på människan som en helhet och beakta att det finns saker i livet som kan påverka utvecklandet och försämringen av en sjukdom.

Det är lätt att glömma hur skör en sjuk människa kan vara

I det första scenariot glömmer man lätt hur skör en människa är som är sjuk och orolig för sin hälsa. Det är lätt hänt att patienten känner sig dömd av läkaren trots att läkaren inte menat det, skriver Mustalahti. Han tror på att vårdpersonalens inställning till bemötandet av patienten har en stor betydelse för hur patienten förhåller sig till vården och medicineringen han får. Ett felaktigt tonfall eller ett litet ord kan leda till att patienten förlorar hela sitt förtroende för vårdaren och kanske inte kommer tillbaka för efterkontroll.

Läs mer:
Vi behöver lära oss mer om Artros

Själv skriver jag under allt som Sakari Mustalahti berättar i artikeln. Att ha en patient som är motiverad att följa vårdarens ordinationer och råd ökar chansen till ett gott vårdresultat. Speciellt när det gäller kroniska sjukdomar är det av stor betydelse att patienten är motiverad till att ta hand om sig själv.

Som kroniskt sjuk är det ju ofta hur man sköter sig i vardagen som har betydelse för sjukdomsförloppet. På mottagningen är man inte så ofta. Därför är det så viktigt med en motiverad patient som känner sig förstådd och sedd som en helhet och inte som en robot som måste repareras och underhållas.

Källa:
Potilaanlääkärilehti.fi

Du är varmt välkommen att bli en del av vår fina gemenskap på sociala medier!
Dela

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *