Artikel, Kronisk sjukdom

10 tips för att hantera ovisshet som kroniskt sjuk

Att leva med kronisk sjukdom innebär att leva med kronisk ovisshet. Det här är 10 tips som kan hjälpa dig att hantera ovisshet.

Läs mera