Stress förvärrar autoimmuna sjukdomar

stress kan förvärra autoimmuna sjukdomar
*Bild av kieperfix / Canva

Forskning tyder starkt på att stress förvärrar autoimmuna sjukdomar och kan också utlösa en autoimmun sjukdom. Patienterna borde informeras mera om stressens negativa effekter på hälsan av vården.

Att få en allvarlig sjukdomsdiagnos kan kasta hela livet ur balans. Rent fysiskt kan det vara så överväldigande att vi lätt tappar fokus på den psykiska biten. När man är fullt upptagen med att försöka överleva, springa på läkarmöten, testa nya mediciner, genomgå undersökningar och försöka vänja sig vid sina nya fysiska begränsningar hinner man inte tänka på hur man mår psykiskt.

Trots att fokus i denna artikel ligger på autoimmuna sjukdomar gäller det också andra kroniska sjukdomar. Stress påverkar oss och våra sjukdomar mer än vi tror.

En ond cirkel

Ironiskt nog kan stressen som kommer med den drastiska livsförändringen ytterligare förstärka ett sjukdomsskov som förorsakats av en autoimmun sjukdom. Det blir lätt en ond cirkel som blir svårare att ta sig ur ju längre man är inne i den.

Det är väldigt vanligt att människor som insjuknar i diverse autoimmuna sjukdomar vägrar att sakta farten. De vill inte acceptera hur mycket sjukdomen påverkar deras liv, utan de pressar sig istället till max och betalar dyrt med sin redan kraftigt nedsatta hälsa.

Exempel på stressmoment

Exempel på stressmoment som ofta kommer med autoimmuna sjukdomar är:

  • De är omöjliga att förutsäga. Ett skov kan komma när som helst.
  • När man upptäcker ett nytt sjukdomssymptom.
  • Oro för ekonomin. Oändliga strider med arbetskassan och övriga instanser.
  • Att behöva hjälp från andra människor för att klara vardagen.
  • Att man får höga och oväntade utgifter för vård och mediciner.
  • Mindre ork för att umgås med familj och vänner.
  • Ständiga besök till sjukhuset.
  • Att behöva sköta om ett barn när man inte mår bra.
  • Att man inte längre klarar av att fortsätta med sitt arbete.
Läs mer:
Intressant fakta om kronisk sjukdom

Stress kan trigga en autoimmun sjukdom

Stress påverkar vårt immunsystem negativt. Det kan trigga igång en autoimmun sjukdom eller förvärra ett skov.

I en seriös studie som gjorts i Australien undersökte man om ökad stress hade ett samband med förvärring av symptom hos MS-patienter. 101 personer med den autoimmuna sjukdomen MS följdes under två års tid. Var tredje månad fick de rapportera om sina stressnivåer och berätta om stressande upplevelser de haft.

Forskarna fann att ju större antal akuta stressorer som en person rapporterade, desto större var risken för ett återfall av sjukdomen. De upptäckte också att personer som var mitt inne i ett återfall rapporterade högre stressnivåer.

Personer som hade ett gott stödnätverk i form av familj och vänner hade minskad risk för återfall.

Det man bör komma ihåg är att vi människor kan uppleva samma situation på olika sätt. Samma situation kan upplevas som en kick eller utmaning hos en person, medan den gör en annan person väldigt stressad och orolig. För en tredje person går samma situation kanske obemärkt förbi. Det är bara man själv som kan känna efter och veta hur stressad man egentligen är.

En intressant upptäckt

En intressant studie i Danmark, som också gjordes på MS-patienter undersökte sambandet mellan stress och MS. I undersökningen deltog 21 000 föräldrar vars barn hade dött. De jämfördes med nästan 300 000 andra föräldrar. I gruppen där man förlorat ett barn utvecklade en av 750 personer den autoimmuna sjukdomen MS. I kontrollgruppen utvecklade bara en av 1300 personer MS. Med andra ord hade de som förlorat ett barn 1,5 gånger större risk att insjukna i MS. Om man hade förlorat sitt barn plötsligt ökade risken ytterligare. Man hade då mer än dubbelt högre risk att insjukna i MS.

Läs mer:
Det kyliga vädrets påverkan på autoimmuna sjukdomar

Det intressanta med den här undersökningen är att den tyder på att en djupt stressande händelse kunde leda till att man utvecklar en kronisk sjukdom.

Ett rubbat immunsystem

Än i denna dag vet vi inte säkert vad som triggar igång autoimmuna sjukdomar. Så mycket som 50 % av autoimmuna sjukdomsfall har en okänd utlösande faktor.

Forskare har blivit allt mer intresserade av att undersöka om det psykiska kunde tänkas ha en koppling till utvecklandet av autoimmuna sjukdomar. Man tror att stressutlösande hormoner kan leda till en immun dysreglering som leder till autoimmuna sjukdomar.

Vården glömmer bort det psykiska

Vid behandlingen av autoimmuna sjukdomar borde man bli bättre på att upplysa patienterna om stressens negativa effekt. Som det är idag fokuserar man nästan enbart på den medicinska biten. Patienter lämnas ensamma med sina tankar och med sin stress. Vi förväntas kunna hantera de många gånger radikala livsförändringar som en kronisk sjukdom medför. Och bättre mår man inte heller av omvärldens oförståelse och det ändlösa kämpandet mot både sjukdom och instanser.

Människan är en helhet

Jag är övertygad om att många av oss som lider av kroniska sjukdomar skulle klara att hantera vardagen mycket bättre om vårt psykiska mående också togs på allvar. När ska den dagen komma då vi börjar se människan som en helhet? Vid det här laget borde det vara en självklarhet att det fysiska och det psykiska hör ihop.

Läs mer:
Sällsynta sjukdomar görs synliga med ansiktsmålning

Källor:
Verywell.com
Pubmed
Psoriasisförbundet

Du är varmt välkommen att bli en del av vår fina gemenskap på sociala medier!
Dela

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *