Om kroniskt sjuka spelade bingo kunde det se ut så här.

Hur många kan få tre i rad vågrätt eller lodrätt?

Hur många kan få fyra i rad vågrätt, lodrätt eller snett över?

Är det någon som kan få hela fem i rad?

Kom ihåg att ta det hela med humor 🙂

Läs också  Vad vi kroniskt sjuka önskar av läkare