Friskförklarad blodhostare

Här sitter jag och hostar blod och är helt orkeslös. Jag borde ha all rätt i världen till att få sköta om mig själv, men tydligen ska jag ut i arbetslivet och ta livet av mig själv enligt pensionsförsäkringsbolaget, eftersom jag ju är kärnfrisk och andra med vaskulit kan arbeta.