Förra hösten/vintern blev jag ju skickad på en utredning av min arbetsförmåga till ett finskt privatföretag i Åbo. Folkpensionsanstalten godkände utredningen till slut efter sina första avslag.

Jag deltog i utredningen som var i två omgångar. Först tre dagar och sedan nio dagar till i två omgångar. De första tre dagarna klarade jag med nöd och näppe. De återstående dagarna var jag tvungen att vara hemma en dag på grund av utmattning och sjukdom. Tack och lov kom helgen emellan de där nio dagarna. Annars skulle jag inte ha orkat. Lungorna blödde varje dag och jag var fullkomligt slut och dimmig i både kropp och huvud.

Målet med hela utredningen var att få ett utlåtande där alla möjliga experter skulle kunna intyga att min hälsa inte räcker för att arbeta som en vanlig frisk människa. Och precis ett sådant utlåtande fick jag. Läkare, psykolog, socionomer och fysioterapeut med flera skrev alla i ett intyg, som totalt blev elva sidor långt att min arbetsförmåga är kraftigt nedsatt.

Klara intyg på arbetsoförmågan

De konstaterade att jag inte klarar av att arbeta på en arbetsplats. Och att jag max klarar av att arbeta deltid hemifrån på en egen bestämd tidpunkt. Och så rekommenderade de i samma intyg att jag skulle söka in på en skola i Salo, för att studera marknadsföring på sociala medier.

Läs också  Några sjukare veckor

Eftersom mitt mål är att utveckla Lungan i stormen och ha det som mitt huvudsakliga jobb, vilket det ju redan är så ansåg både utredarna och jag att skolningen skulle vara ändamålsenlig.

Friskförklarad av arbetspensionsbolaget

Men den största orsaken till varför jag ansökte till skolan och mottog studieplatsen var för att mitt pensionsförsäkringsbolag anser att jag är helt frisk och vägrar bevilja mig ens deltidssjukpension. Det står de fortfarande fast vid trots att de fått hela den 11 sidor långa utredningen av min arbetsförmåga där motsatsen klart konstateras. Enligt dem ska jag kunna arbeta heltid. Punkt slut.

Det var på utredningen av min arbetsförmåga som alla tyckte att jag istället skulle börja studera på distans och ansöka om en form av yrkesinriktad rehabilitering. Det skulle ha inneburit att jag skulle ha fått en viss summa i månaden för att studera. Studierna skulle ha setts som en rehabiliteringsåtgärd för att kunna utveckla min egen företagsverksamhet.

Väntat över fem veckor på beslut

I över fem veckor har jag väntat på FPAs beslut om yrkesinriktat rehabiliteringsstöd. Idag hittade jag äntligen ett brev av dem i postlådan. Men inte blev jag ett dugg förvånad när jag läste det och insåg att det var ett avslag på den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Läs också  Höstkänslor

Enligt FPA är den inte ändamålsenlig. De utgår ifrån att mina tidigare studier ska räcka till och hänvisar till när jag som 19-åring studerade företagsekonomi och marknadsföring. Det hade nog ingenting med sociala medier att göra. Facebook fanns inte ens då till exempel.

Avslag efter avslag

Och de skriver också att de har beaktat min livssituation i sin helhet och hur stor sannolikheten är att den utbildning jag sökt till leder till att jag fortsätter i eller återgår till ett arbete som är lämpligt med tanke på mitt hälsotillstånd, eller att jag kommer ut i arbetslivet.

Så det här var ännu ett avslag i den redan stora högen. Så jag får inte ens deltidspension eftersom mitt pensionsförsäkringsbolag anser att jag är kärnfrisk. Detta trots att de fått både flera läkarintyg och hela kompendiet med utredningen av min arbetsförmåga.

Vad göra nu?

Och jag får inte stöd för att studera på distans heller. Vart ska jag vända mig nu månne? Jag har ju kontakt med socialen så dit vänder jag mig i första hand.

Jag fick ju också en chock här i vintras när FPA plötsligt skulle återkräva mig på 1000 € för att jag hade fått arbetslöshetsunderstöd som jag inte borde ha haft rätt till, eftersom jag flera månader senare blev beviljad anstaltsrehabilitering, som jag sedan avbröt på grund av hälsan. Största delen av summan skulle dras in av kommande månaders stöd.

Läs också  Vi förlorar lätt perspektivet när vi har det för bra

Ska jag skriva mig som heltidsarbetssökande nu igen?  För det är ett som jag har fått klart för mig att jag måste skriva att jag kan ta emot heltidsarbete för att få arbetslöshetsersättning. Och såklart skriva ut mig ur skolan. För man får inte vara studerande samtidigt som man får arbetslöshetsersättning.

Måste vara frisk

Eftersom jag inte får vara sjuk så måste jag ju vara frisk då. Det sjuka är hur man kastas omkring som en trasa, från instans till instans.

Som ung så får du under INGA OMSTÄNDIGHETER vara sjuk. Så är det bara. Ingen tror på att man kan vara ung och sjuk. Hur mycket man än lider ska man komma krälandes på jobb. Och sedan kan man kräla direkt till sjukhusakuten efteråt. Det här är ett stort osynligt problem som vi har i Finland som absolut måste göras något åt. Tyvärr är jag långt ifrån den enda som har fallit in i det här svarta hålet.